Samen leven met God en met elkaar. Hoe mooi het ook is, leven met God gaat niet vanzelf. Het is een proces, we zijn op weg, we zijn nooit uitgeleerd. Door samen de Bijbel te bestuderen en daarover met elkaar te praten, groeien we in ons geloof. We leren wie Jezus is en wat hij voor ons betekent. We zien steeds meer van Gods grootheid. Met elkaar delen we hoe Jezus in ons leven merkbaar en zichtbaar is. Gods reddingswerk blijft ons verwonderen. We putten er inspiratie uit voor ons dagelijks leven met de mensen om ons heen. Omdat het leren wie Jezus is zo belangrijk is, zijn er veel activiteiten in de kerk die ons daarbij ondersteunen.

Tijdens de ochtenddienst zijn kinderen van 0-3 jaar van harte welkom in de crèche. Er zijn twee crèchegroepen: een babygroep (0-2½ jaar) en een peutergroep (2½-3 jaar).
Bij binnenkomst schrijft degene die leiding heeft de naam van het kind en de ouder op, zodat duidelijk is welke kinderen aanwezig zijn. Is het nodig dat een ouder tijdens de dienst naar de crèche komt, dan geeft de leiding een seintje (via de beamer).

Babygroep
Deze crèche houden we in een ruimte op de begane grond, achter in de gang.

Peutergroep
De crèche voor peuters houden we in een ruimte op de eerste etage. De kinderen kunnen hier lekker spelen. Verder wordt ook een Bijbelverhaal verteld, een werkje gemaakt en een liedje gezongen.

Voor kinderen van groep 0 t/m 4 van de basisschool is er tijdens de ochtenddienst Kidspoint: in de zalen van de kerk volgen ze in groepen een eigen programma.

Een paar keer per jaar is er een kerkdienst speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Voor jongeren van 11-16 jaar zijn er jeugdgroepen per leeftijd. Iedere groep komt één keer per week bij elkaar. Onder leiding van gemeenteleden bespreken de jongeren allerlei onderwerpen. Het doel is dat zij God meer en meer leren kennen uit de Bijbel, de liefde van Jezus ervaren en hun geloof leren verbinden met het dagelijks leven. Zo willen we hen meenemen op de weg van Christus.

Soms is het tijd om iets anders te doen, bijvoorbeeld lasergamen. En niet te vergeten: het jaarlijkse kamp!

Youth Alpha

Aan het eind van het jeugdprogramma worden de jongeren uit de kerk uitgenodigd voor de Youth Alpha. Vaak nodigen zij ook weer anderen uit om deel te nemen. In 10 avonden en een weekend wordt samen nagedacht over de belangrijkste punten van het christelijk geloof.

Houten Goes Romania

Twee weken praktisch aan de slag gaan in Roemenië als diaconaal project; daar dagen we de jongeren toe uit na een aantal jaar met elkaar praten, leren en discussiëren over het geloof. Dit project is in samenwerking met stichting Band met Band.

Laatste jeugdgroep

Na de Youth Alpha worden jongeren uitgenodigd na te denken over het doen van belijdenis. Ze kunnen zich hier persoonlijk en in een groep op voorbereiden. De leeftijd waarop zij belijdenis doen verschilt van persoon tot persoon.

16+ avonden

De jongeren van 16 jaar en ouder komen om de week op zondagavond bij elkaar om met elkaar te praten over het geloof. Wat betekent het in je leven? Waar loop je tegen aan, en wat kan je helpen? Samen eten versterkt je onderlinge band. Daarom beginnen de bijeenkomsten om de andere keer met een maaltijd. Na afloop van de avond wordt er vaak nog wat met elkaar gedronken. Contactpersoon voor deze avonden is Frans Saurwalt, info@gkvhouten.nl

Soos

Boven in het kerkgebouw is een ontmoetingsruimte voor jongeren, de soos. Er is een loungehoek, maar je kunt er ook terecht voor een potje tafelvoetbal, poolen of darten. Diverse groepen, zoals de 16+ vereniging, maken gebruik van deze ruimte.

In onze gemeente zijn de leden ingedeeld in kringen, groepen van 10 – 20 mensen die regelmatig bij elkaar komen voor Bijbelstudie en onderling contact.
Iedere kring is anders. De deelnemers geven kleur aan hun eigen kring en bepalen zelf wat zij samen doen en hoe vaak ze bij elkaar komen. Basis van alle kringen is samen leven en nadenken, verwonderd over een God die redt. De kringleden willen samen groeien in geloof en omzien naar elkaar en anderen.
Er zijn ook kringen voor jongeren vanaf 20 jaar.

We willen een gemeente zijn die naar elkaar omziet. Zit je ergens mee, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij iemand van het pastoraal team. Pastoraal werkers, ook voor het jeugdpastoraat, hebben speciale cursussen gevolgd en hebben geheimhoudingsplicht.

Jeugdpastoraat

Soms heb je het als jongere gewoon even nodig dat iemand een tijdje meeloopt op de weg van dit leven en je omgang met God. Je bent als jongere vaak bezig met andere dingen dan de ouderen. Je kunt met vragen rondlopen over jezelf, school, werk, relaties, seks. Soms zijn er problemen waar je zelf gewoon niet uitkomt. Er is een team van mensen die naar je willen luisteren en er voor je willen zijn. Jeugdpastoraat is er voor jongeren tussen 12 – 25 jaar. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn om gesprekken te hebben. Wil je meer weten, neem dan contact op met Duurt Vonck, vonckduurt@gmail.com.

Pastoraal team

Ook voor volwassenen die te maken hebben met vragen en problemen staan mensen klaar om hen te ondersteunen. Als je te maken hebt met crisissituaties, huwelijksproblemen, ziekte, dood, rouw, ruzies, verslaving, problemen uit het verleden, kun je een beroep op hen doen. Zij bieden een luisterend oor, als je iets wilt delen of iemand in vertrouwen wilt nemen.
Neem voor meer informatie contact op met Ard de Wilde, tel. 06-20707437, awi@kpnplanet.nl