Vanuit onze missie willen we een betrokken gemeente zijn. Daarom doen we dingen die we voor anderen belangrijk vinden en waarin we kunnen laten zien wat het inhoudt om christen te zijn. Lees hoe we betrokken zijn in Houten en hoe we dat willen laten zien buiten Houten.
(afbeelding: Christien Westerbeek, Kruis II www.christienwesterbeek.nl)

Betrokken in Houten

Gemeenteleden van Het Kruispunt zijn gewone Houtenaren, actief in de samenleving, in de straat, bij de sportclub of in de politiek. Gewone mensen die ook in alledaagse situaties iets van Gods liefde willen laten zien. Vanuit onze gemeente zijn we betrokken bij diverse activiteiten in Houten:

Elke laatste vrijdag van de maand is er de Aanschuiftafel. Iedereen die wil kan gezellig mee-eten in Het Kruispunt. Let op de agenda voor de volgende datum.

Sportactiviteiten voor jongeren. Elke zondagmiddag om 14 uur te vinden op het veld bij Delta Sports aan de Kruisboog. Kijk op Facebook voor meer informatie. Wil je hun werk financieel steunen, dan kun je een bijdrage overmaken op rekening NL20 INGB 0004 8053 31 tnv Agathos, met als omschrijving AIA Houten

Huis van Hoop is een interkerkelijke christelijke geloofsgemeenschap in Houten. In deze gemeenschap wordt samengewerkt door verschillende kerken uit Houten. In Houten worden vluchtelingen gehuisvest en er wonen veel mensen uit andere culturen. Met deze mensen willen wij  graag in contact komen bij Huis van Hoop. Elke zondag komen we samen in Het Wereldhuis. Om 11.00 uur wordt een gezamenlijke broodmaaltijd gehouden waar in een ontspannen sfeer met elkaar kennis gemaakt kan worden. Om 12.00 uur houden we aansluitend een geloofsviering waarin we met elkaar zingen, bidden, bijbel lezen en daar met elkaar over nadenken.


Een mobiele ontmoetingsplek waar je als jongere echt welkom bent, midden in Houten, op het plein bij Scapino. Voor activiteiten en voor ontmoeting met je vrienden, iedere donderdagavond vanaf 19.00 uur. Kijk op de website

Elke derde dinsdag van de maand tussen 14 – 16 uur is er een pastoraal café. Dit is een veilige bijeenkomst voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Je kunt er praten over de betekenis van het geloof voor je dagelijks leven. Je vindt het Pastoraal Café in Het Kruispunt, Het Spoor 51 te Houten.


Stichting Present slaat een brug tussen mensen die praktische hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen geven. Groepen mensen, onder andere uit onze kerk, steken de handen uit de mouwen. Ga naar de website van Present!

Elke tweede zondag van de maand zamelen we levensmiddelen of goederen in voor de Voedselbank. Naar de website van de voedselbank!

Een plek voor ontmoeting in de voormalige basisschool De Wegwijzer, aan het Lupineoord. Ga naar de website!

Een website met nieuws van kerken en christelijke gemeenten in Houten. Ga naar de website!

Betrokken buiten Houten

Ook bij diverse projecten buiten Houten voelen wij ons betrokken. Soms dichtbij, op Kanaleneiland in Utrecht, soms ver weg, in Roemenië of Malawi. Deze projecten zijn op verschillende manieren op onze weg gekomen.

Johannes en Marieke Bos en hun drie kinderen zijn lid van onze gemeente. Zij wonen en werken sinds 2007 in Malawi. Dit jaar zijn ze teruggekomen naar Nederland.

Wat is er tot nu toe gebeurd in Malawi?
Kleine boerenhuishoudens proberen zij te bereiken met Gods reddende evangelie. Zo willen ze de dagelijkse levensomstandigheden van arme huishoudens verbeteren, met nadruk op landbouw, voeding en gezondheid. Door het onderwijzen van christelijke waarden en discipelschap willen ze wantrouwen, angst en jaloezie verminderen om zo mensen te bemoedigen in hun relatie met God en hun naasten.

Hoe het verder gaat
De lokale mensen gaan verder met het Maluwa project. Zij zijn opgeleid om dorpen te trainen. Anderen houden de uitgaven bij en zorgen dat alles geregeld wordt voor de deelnemers aan trainingen. Financieel zal het Maluwa project nog van steun uit Nederland afhankelijk zijn. De visie is om in tien jaar 40 dorpen te trainen. De lokale mensen worden begeleid door Crown Financial Ministries, waar het Maluwa project onder valt. In Nederland is Foundations for Farming Nederland opgericht van waaruit nu meerdere projecten zijn opgestart.

Ga naar de blogspot van Johannes en Marieke!


Contacten met de zigeunerbevolking van het dorp Band in Roemenië leidden ertoe dat stichting Band met Band werd opgericht. De stichting wil vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden in dit zigeunerdorp. De focus ligt op onderwijs aan kinderen. Inmiddels is er een Daycenter gerealiseerd en werkt men aan naschoolse begeleiding van leerlingen. Ga naar de website van Band met Band!


Uma staat voor Utrechtse Missionaire Arbeid. Het doel van de stichting is om het goede nieuws van Jezus in Utrecht te verspreiden, met name onder moslims. We weten dat het verhaal van Jezus levens verandert, we willen graag dat moslims dit ook zien en horen. Ga naar de website!


De Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De missie is: ‘Geloof delen wereldwijd’. De Verre Naasten helpt wereldwijd kerken met groeien, Gods liefde bekendmaken en armoede en onrecht bestrijden. Dit doet de organisatie in samenwerking met lokale kerken en christelijke organisaties in ruim 30 landen. Ga naar de website!