De gemeente van Het Kruispunt

Net als onze woonplaats Houten telt onze kerkelijke gemeente veel kinderen en jongeren. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 650 leden. Bijna iedereen woont in Houten.

Een team van gekozen kerkleden, de kerkenraad, geeft leiding aan de gemeente. Veel van onze leden zijn actief in een commissie of team, zoals jeugdwerk, pastoraat of financiën. We geloven dat het Woord van God zoals geschreven in de Bijbel bepalend is voor ons leven. Daarom volgen we Jezus en willen we dat ook uitdragen.

Onze kernwaarden zijn Bijbelgetrouw, eigentijds, betrokken en gastvrij.

Samen in het leven staan, dat vinden wij belangrijk.
Wil je een indruk krijgen van wat we zoal doen in onze gemeente, bijvoorbeeld voor jongeren, klik dan in het menu (‘Wie wij zijn’, het oranjeblokje bovenaan) op Betrokken. Hier vind je informatie over hoe we betrokken zijn bij de samenleving, zowel in Houten als daarbuiten.

GKV, wat betekent dat?

Samen met zo’n 270 andere gemeenten vormen wij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Iedere gemeente is een zelfstandige kerk. De samenstelling van de gemeenten is per plaats uiteraard verschillend. Dat maakt dat iedere gemeente een eigen ‘gezicht’ heeft. Je ziet dit bijvoorbeeld aan de manier waarop een kerkdienst vormgegeven wordt. Met elkaar delen we onze zekerheid dat de Bijbel het reddende woord van God is. Wat God in de Bijbel zegt is de basis voor ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Over diverse (praktische) zaken hebben we landelijke afspraken.

Op www.gkv.nl vind je achtergronden en meer informatie

In onze kerkdiensten maken wij gebruik van de NBV-vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap in 2004. Zingen doen we uit diverse bundels. Psalmen zingen we meestal uit het Gereformeerd Kerkboek. Afhankelijk van het thema van een dienst kiest de voorganger de liederen, bijvoorbeeld uit het (Nieuwe) Liedboek, Zingende Gezegend of Opwekking. Daarnaast maken we gebruik van nieuwe liederen, zoals van Sela of Schrijvers voor Gerechtigheid.

Op dit moment heeft onze gemeente geen eigen predikant die actief is in de gemeente. Wel hebben we een jongerenwerker die afgestudeerd is in theologie.

Via deze link kun je preken lezen van Gert Zomer, onze laatste gemeentepredikant .
Meer informatie over Gert vind je op zijn eigen website, www.pastorgert.nl.

Jongerenwerker Ganpat Berrevoets

Ganpat Berrevoets is geboren in 1982 in Bombay (Mumbai), India. Hij heeft theologie gestudeerd in Kampen, Apeldoorn en Leiden. Hij was van 2013 tot en met 2016 werkzaam als jongerenwerker van de NGK in Krommenie. Sinds juni 2016 werkt hij als jongerenwerker voor Het Kruispunt.

In de bevestigingsdienst vertelde hij over zijn motivatie voor zijn werk het volgende: ‘Voor de Opstanding van Jezus Christus ben ik, geloof ik, naar Nederland gekomen. In het speciaal voor jullie [de jongeren], om jullie op weg te helpen naar de opstanding van de doden op de dag van Jezus’ terugkomst. Als jullie in Hem geloven, heeft de dood geen macht meer over je en tegen de profeet Daniël zei God: deze mensen zullen stralen als de sterrenhemel (Daniël 12:3). Ik ben ervoor geroepen en hiervoor wil ik dit werk doen: jullie straks te zien stralen als sterren met Jezus Christus, de Koning van alle koningen en HEER van alle Heren.’

Hij heeft een hart voor jongeren en het geloof in Jezus wil hij graag met hen delen, zodat ze groeien in het geloof en als Zijn volgelingen kunnen laten zien aan de mensen om hen heen wie God is.

Ganpat is zo nu en dan betrokken bij filmprojecten in Zeeland. Hij leest graag over (Bijbelse) geschiedenis en archeologie. Daarnaast houdt hij ook van schrijven en creatief zijn met boetseerklei.

Ds. Duurt Vonck

Duurt Vonck is tot eind 2015 ook voorganger van onze gemeente geweest, met speciale aandacht voor het werk onder jongeren. Vanaf 1 januari 2016 is Duurt directeur van Agapè. Duurt blijft aan onze gemeente verbonden, maar niet meer als gemeentepredikant. Ga met deze link naar de preken van Ds. Vonck.

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Sta op en schitter!
Kringmateriaal

Social Media

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452