De gemeente van Het Kruispunt

Net als onze woonplaats Houten telt onze kerkelijke gemeente veel kinderen en jongeren. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 650 leden. Bijna iedereen woont in Houten.

Een team van gekozen kerkleden, de kerkenraad, geeft leiding aan de gemeente. Veel van onze leden zijn actief in een commissie of team, zoals jeugdwerk, pastoraat of financiën. We geloven dat het Woord van God zoals geschreven in de Bijbel bepalend is voor ons leven. Daarom volgen we Jezus en willen we dat ook uitdragen.

Onze kernwaarden zijn Bijbelgetrouw, eigentijds, betrokken en gastvrij.

Samen in het leven staan, dat vinden wij belangrijk.
Wil je een indruk krijgen van wat we zoal doen in onze gemeente, bijvoorbeeld voor jongeren, klik dan in het menu (‘Wie wij zijn’, het oranjeblokje bovenaan) op Betrokken. Hier vind je informatie over hoe we betrokken zijn bij de samenleving, zowel in Houten als daarbuiten.

GKV, wat betekent dat?

Samen met zo’n 270 andere gemeenten vormen wij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Iedere gemeente is een zelfstandige kerk. De samenstelling van de gemeenten is per plaats uiteraard verschillend. Dat maakt dat iedere gemeente een eigen ‘gezicht’ heeft. Je ziet dit bijvoorbeeld aan de manier waarop een kerkdienst vormgegeven wordt. Met elkaar delen we onze zekerheid dat de Bijbel het reddende woord van God is. Wat God in de Bijbel zegt is de basis voor ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Over diverse (praktische) zaken hebben we landelijke afspraken.

Op www.gkv.nl vind je achtergronden en meer informatie

In onze kerkdiensten maken wij gebruik van de NBV-vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap in 2004. Zingen doen we uit diverse bundels. Psalmen zingen we meestal uit het Gereformeerd Kerkboek. Afhankelijk van het thema van een dienst kiest de voorganger de liederen, bijvoorbeeld uit het (Nieuwe) Liedboek, Zingende Gezegend of Opwekking. Daarnaast maken we gebruik van nieuwe liederen, zoals van Sela of Schrijvers voor Gerechtigheid.

Bastiaan van der Wal
Onze predikant is Bastiaan van der Wal. Sinds 2021 is hij verbonden aan onze gemeente.

Gert Zomer

Gert Zomer was tot 2017 predikant van onze gemeente. Via deze link kun je preken lezen van Gert Zomer, onze laatste gemeentepredikant . Meer informatie over Gert vind je op zijn eigen website, www.pastorgert.nl.

Duurt Vonck

Duurt Vonck is tot eind 2015 ook voorganger van onze gemeente geweest, met speciale aandacht voor het werk onder jongeren. Vanaf 1 januari 2016 is Duurt directeur van Agapè. Duurt blijft aan onze gemeente verbonden, maar niet meer als gemeentepredikant. Ga met deze link naar de preken van Ds. Vonck.