De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Houten verlangt ernaar te groeien in verbondenheid met God en met elkaar. Om ons hierbij te helpen, zijn wij hard op zoek naar een

PREDIKANT (0,6 – 1 FTE)

We zoeken iemand die geestelijk leiding kan geven aan onze gemeente, om zo de eenheid te versterken. Samen willen we invulling geven aan het leven met God en zoeken naar Gods bedoeling met onze gemeente. Verbinden en toerusten zijn hierbij de kernwoorden.

Verbinden

Wij zoeken een ‘herder en leraar’, die Gods bedoeling kan verwoorden in heldere en toegankelijke preken met diepgang, waarin moeilijke en actuele onderwerpen niet geschuwd worden. Iemand die door middel van de liturgie en zijn preken samenhang aanbrengt in de diensten en de onderlinge verbinding in de gemeente versterkt.

Omdat er veel kinderen en jongeren zijn in de gemeente, is het belangrijk dat de predikant veel aandacht heeft voor de jeugd en dat hij makkelijk te benaderen is door jong en oud. Momenteel zijn wij ook op zoek naar een jeugdwerker, waarmee nauw samengewerkt zal gaan worden.

Toerusten

Naast de aandacht voor de erediensten, is het van belang dat de predikant ons als gemeente kan toerusten. Toerusten op het gebied van kringen, catechese, onderlinge betrokkenheid en het christen-zijn in de wereld om ons heen. Wij zoeken iemand die de pastorale kracht van kringen, ambtsdragers en gemeenteleden kan versterken en ondersteunen.

Wij hebben in de gemeente veel talenten op het gebied van het pastoraat. Van de predikant wordt verwacht dat hij in het bijzonder pastorale aandacht heeft voor gemeenteleden die dat nodig hebben, bijvoorbeeld in het geval van overlijden of (geloofs)crisis.

Overig

Voor de binding met de gemeente vinden wij het belangrijk dat de toekomstige predikant bereid is om in Houten of omstreken te gaan wonen. Hiervoor is een pastorie beschikbaar.

Praktisch

De sollicitatiebrief kan, samen met een CV, voor 3 oktober 2020 opgestuurd worden naar: vacature@gkvhouten.nl. Vragen kunnen gesteld worden aan Arnold van der Graaf, telefoonnummer 06 11 00 52 51.

De eerste gesprekken zullen gevoerd worden in de week van 12-17 oktober, en de tweede ronde staat gepland in de week van 19-24 oktober. De aanstelling en beloning zijn volgens GKV-richtlijnen.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Houten is een gemeente met veel kinderen en jongeren. Het is ons verlangen dat elk kind en iedere jongere zich geliefd weet door God en zich gezien weet in de gemeente. Deel jij dat verlangen met ons, lees dan verder want we zoeken een

JEUGDWERKER m/v (16-32 uur)

Als gemeente willen we onze kinderen en jongeren stimuleren te bouwen aan een relatie met God en met elkaar.

Als gemeente willen we onze kinderen en jongeren op een eigentijdse manier en passend bij hun geloofsontwikkeling verdieping aanbieden in de Bijbel als Woord van God; we willen hen stimuleren met elkaar en van elkaar te leren.

Als gemeente willen we onze kinderen en jongeren een veilige, positieve plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Wij zijn op zoek naar een jeugdwerker voor jeugd van 0 tot 25 jaar. Dit kan één persoon zijn met affiniteit voor de hele doelgroep, of twee personen waarvan één met name focust op de leeftijd 0-16 jaar en één op 16-25 jaar.

Wat verwachten we van jou?

· Je leeft in nauwe verbondenheid met onze Heer Jezus en je getuigt daarvan in woord en daad. Je hebt kennis van de Bijbel in hoofd en hart en het is je verlangen daarvan te delen met jongeren.

· Contact leggen met jongeren gaat je makkelijk af, je weet wat jongeren in deze tijd bezighoudt en je staat open voor alle vragen die er leven. Je bent in staat jongeren op een ontspannen manier aan het denken te zetten over hun relatie met God en de naaste. Je bent erop gericht alle jongeren in het oog te krijgen en te houden.

· Je kunt verbinding leggen tussen jongeren onderling en tussen verschillende generaties. Je bent bereid daarbij over kerkgrenzen heen te kijken.

· Je werkt samen met alle vrijwilligers in de gemeente met hart voor jongeren en je kunt hen toerusten en coachen in hun taken.

· Je hebt een relevante theologische of pastorale opleiding of werkervaring op dat gebied.

· Je bent bereid mee te leven met en zichtbaar te zijn in onze gemeente, o.a. door het regelmatig bezoeken van de diensten en activiteiten in het kader van het jeugdwerk, ook in de avonden en weekenden.

Je takenpakket omvat onder meer (in samenwerking met enthousiaste vrijwilligers binnen de gemeente):

– Het organiseren en uitvoeren van jeugdactiviteiten.

– Het geven en organiseren van de catechese.

– Het organiseren en uitvoeren van het jongerenpastoraat.

– Het toerusten van een team vrijwilligers voor het jeugdwerk.

– Structureren van het jeugdwerk van 0 tot 25 jaar.

– Het meewerken i.s.m. predikant aan (jongeren)diensten.

– Het regelmatig bijwonen van kerkraadsvergaderingen m.b.t. het jeugdwerk

Hoe kun je reageren op deze vacature?

Ben je enthousiast over deze functie? Je reactie is van harte welkom! We vragen je in een sollicitatiebrief niet alleen iets over jezelf te vertellen, maar ook antwoord te geven op de onderstaande vragen.

· Wat betekent het geloof en de kerk voor jou?

· Hoe bereik jij jeugd die niet bereikt wil worden?

· Hoe ziet, in de ideale wereld, de kerk voor jeugd eruit?

· Wat maakt jou geschikt als jeugdwerker in een kerkelijke gemeenschap?

· Wat zou het onderwerp zijn van jouw eerste jongerenbijeenkomst en waarom? Of: Wat kan er niet ontbreken in het kinderwerk en waarom? (Je kunt deze vragen allebei beantwoorden of een keuze maken als je meer affiniteit hebt met kinderen of meer met jongeren.)

Je kunt je brief samen met je CV voor 3 oktober 2020 opsturen naar: vacature@gkvhouten.nl. Als je nog vragen hebt, dan kun je die stellen aan Arnoud de Romph, telefoonnummer 06-46061913. De eerste gesprekken zullen gevoerd worden in de week van 12-17 oktober, en de tweede ronde staat gepland in de week van 19-24 oktober. De aanstelling en beloning zijn volgens GKV-richtlijnen.

GKV Houten is op zoek naar een nieuwe gemeentepredikant. We zijn op zoek naar iemand die geestelijk leiding kan geven aan onze gemeente, om daardoor de eenheid te versterken. Er zijn in onze gemeente veel kwaliteiten aanwezig op het gebied van liturgie, kringen, catechese en pastoraat.Samen met de nieuwe predikant willen we verder invulling geven aan het leven met God en willen wezoeken naar Gods bedoeling met onze gemeente.

Wat hebben we als gemeente nodig?

Hoewel er in een kerkelijke gemeente veel grote en kleine taken te vervullen zijn, ligt onze focus in de zoektocht naar een nieuwe predikant allereerst op de zondagse eredienst en daarnaast op toerusting voor het werk in de gemeente.

Eredienst en liturgie

Het is belangrijk dat de predikant, geleid door de Heilige Geest, vanuit de Bijbel ons richt op Gods grootheid en op de verlossing en vernieuwing door Hem. En het is belangrijk dat hij vandaaruit met ons op zoek gaat naar Gods bedoeling met de gemeente. Wij zoeken een ‘herder en leraar’, iemand die Gods bedoeling kan verwoorden in heldere en toegankelijke preken met diepgang, waarin hij ook moeilijke en actuele onderwerpen niet schuwt. En die door middel van de liturgie en zijn preken samenhang aanbrengt in de diensten en de onderlinge verbinding in de gemeente versterkt.Onze gemeente is een erg diverse gemeente, wat bijvoorbeeld te zien is aan de invulling van dediensten. Deze zijn veelkleurig en er is aandacht voor jong en oud. De nieuwe predikant kan dit ondersteunen en begeleiden. Omdat er veel kinderen en jongeren zijn in de gemeente is het belangrijk dat de predikant veel aandacht heeft voor de jeugd en dat hij makkelijk te benaderen is door jong en oud.

Toerusting

Naast de aandacht voor de erediensten, is het van belang dat de predikant ons als gemeente kan toerusten. We willen als gemeente toegerust worden op het gebied van kringen, catechese, onderlinge betrokkenheid en het christen-zijn in de wereld om ons heen. Wij hebben iemand nodig die de pastorale kracht van kringen, ambtsdragers en gemeenteleden kan versterken en ondersteunen. Daarnaast moet de predikant extra pastorale aandacht hebben voor gemeenteleden die dat nodig hebben, bijvoorbeeld in het geval van overlijden of (geloofs)crisis.Voor de binding met de gemeente vinden wij het belangrijk dat de toekomstige predikant bereid is om in Houten of omstreken te gaan wonen. Hiervoor is een pastorie beschikbaar.

Gemeenteprofiel en visie

In het gemeenteprofiel en de zogenaamde ‘Route Kruispunt’ staat een beschrijving van hoe onze gemeente eruit ziet en wat onze visie is voor de komende jaren. Beide documenten zijn opgenomen als bijlage.

Profiel Jeugdwerker (16-32 uur p/w)

Wij zijn als gemeente op zoek naar een Jeugdwerker voor de doelgroep 0-25 jaar in onze gemeente. Dit zou ingevuld kunnen worden door één persoon met affiniteit voor de hele doelgroep, of twee personen waarvan één met name focust op de onderbouw (0-16 jaar) en één op de bovenbouw (16-25 jaar).

Profiel:

· Je leeft in nauwe verbondenheid met onze Heer Jezus en je getuigt daarvan in woord en daad. Je hebt kennis van de Bijbel in hoofd en hart en het is je verlangen daarvan te delen met jongeren.

· Contact leggen met jongeren gaat je makkelijk af, je weet wat jongeren in deze tijd bezighoudt en je staat open voor alle vragen die jongeren hebben. Je bent in staat jongeren aan het denken te zetten over hun relatie met God en de naaste. Je bent erop gericht alle jongeren in het oog te krijgen en te houden.

· Je kunt verbinding leggen tussen jongeren onderling en tussen verschillende generaties. Je bent bereid daarbij over kerkgrenzen heen te kijken.

· Je werkt samen met alle vrijwilligers in de gemeente met hart voor jongeren en je kunt hen toerusten en coachen in hun taken.

· Je hebt een relevante theologische of pastorale opleiding op MBO, HBO of universitair niveau.

· Je bent bereid mee te leven met en zichtbaar te zijn in onze gemeente, o.a. door het regelmatig bezoeken van de diensten en activiteiten in het kader van het jongerenwerk, ook in de avonden en weekenden.

Takenpakket omvat onder meer:

– Het organiseren en uitvoeren van jeugdactiviteiten.

– Het geven en organiseren van de catechese (als lid van Teaching Team).

– Het organiseren en uitvoeren van het jongerenpastoraat (lid van Jeugd pastoraal Team).

– Het toerusten van een team vrijwilligers voor het jeugdwerk.

– Structureren van het jeugdwerk van 0 tot 25 jaar (als lid van de jeugdraad).

– Het meewerken i.s.m. predikant aan (jongeren)diensten.

– Het regelmatig bijwonen van kerkenraadsvergaderingen m.b.t. jeugdwerk

In het gemeenteprofiel, het zogenaamde ‘Route Kruispunt’, staat een beschrijving van hoe onze gemeente eruit ziet en wat onze visie is voor de komende jaren. Dit document is opgenomen in deze link.

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Ik zie jou
Kringmateriaal

Social Media

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452