Elke zondag komen wij twee keer in een kerkdienst bij elkaar.

Een kerkdienst is een ontmoeting. Naast God ontmoeten we ook elkaar. In onze kerkdiensten eren wij God om wie Hij is en wat Hij doet. Dit doen we door samen te zingen en te bidden. Ook luisteren we naar uitleg van een gedeelte uit de Bijbel. Een dienst duurt ongeveer vijf kwartier. De kerkdienst kun je live meeluisteren via internet.

Tijdens de dienst bieden we een alternatief programma voor kinderen in de basisschoolleeftijd, Kidspoint. Zij werken, gedurende een gedeelte van de dienst, op hun eigen manier aan een thema. Uiteraard hebben wij tijdens de ochtenddienst ook een crèche voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Meer over crèche en jeugdwerk lees je onder Samen.

Na afloop van de ochtenddienst is iedereen van harte welkom om gezellig na te praten onder het genot van koffie, thee of limonade. Ook is er de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek en gebed.

Ga naar de agenda voor het rooster van de kerkdiensten.
Tijdens de kerkdienst neemt muziek een belangrijke plaats in. Soms wordt het zingen begeleid door het orgel, andere keren door de piano, een band of koperensemble.

In de kerk kennen we twee sacramenten. Het sacrament is een zichtbaar teken (een signaal) en een zegel (een bevestiging) van Gods genade. Naast de prediking (een hoorbaar teken van Gods genade) kennen we ook twee zichtbare tekenen van Gods genade, namelijk: Doop en Avondmaal.

Doop

De doop maakt zichtbaar dat Jezus Christus je schoon wil wassen van al je zonden en dat God je die belofte doet. Om dit te laten zien word je besprenkeld met water of erin ondergedompeld. De doop laat zien dat we zondig zijn voor God en dat er alleen door Jezus redding is voor ons. Met hem kunnen we een nieuw leven beginnen. God neemt het initiatief. Daarom worden in onze gemeente jonge kinderen al gedoopt.

Avondmaal

Regelmatig vieren we het Heilig Avondmaal. Jezus zelf stelde het Avondmaal in vlak voor zijn dood aan het kruis. Het Avondmaal is het symbool van de eenheid met Christus en met elkaar. We gedenken bij dit sacrament de dood van onze Heer Jezus door het breken van het brood en het schenken van de wijn.

Als je te gast bent in onze kerk bij een avondmaalsviering en je bent belijdend lid van een andere gemeente, dan ben je van harte welkom het avondmaal met ons mee te vieren. We vragen je om je voor de dienst even te melden bij de kerkenraad (in de kerkenraadskamer, eerste gang, eerste ruimte). Of vraag even of iemand met je meeloopt ernaartoe.

Feestdagen zijn er om te vieren. Ook in de kerk, juist in de kerk. We vieren verlossing, hoop en verwachting. De bijeenkomsten op Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren geven we een extra feestelijk tintje. Goede Vrijdag gedenken we juist in een sobere sfeer.

In aanloop naar de feestdagen organiseren we vaak vespers: bijeenkomsten van een half uur op een aantal avonden voorafgaand aan de feestdag.

Geloven is nauw verbonden met ons werk en dagelijks leven. We staan daar in het bijzonder bij stil tijdens speciale kerkdiensten: Biddag (tweede woensdag in maart) en Dankdag (eerste woensdag in november). Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben op deze dagen ’s middags een eigen bijeenkomst.

Je bent van harte welkom bij de ochtend- en middagdienst. Als je een kerkdienst wilt bezoeken
vragen we je te houden aan een aantal voorzorgsmaatregelen. We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet.

– Ben je ziek, of heb je corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis. Je plaats kan dan ingenomen worden door een ander. Meld je wel even af.

– Zorg dat je op tijd bent, omdat alles wat langer duurt. En als het regent, neem een paraplu mee. Want je staat dan misschien even te wachten voor de ingang. De ingang is aan de
voorkant van het kerkgebouw. De deur aan de achterkant mag alleen worden gebruikt als uitgang.

– Bij aankomst bij het kerkgebouw houd je 1,5 meter afstand van elkaar. Een coördinator laat je binnen. Je wordt naar een zitplaats begeleid. Ga niet extra lopen in de kerk, blijf gewoon zitten. Je volgt de aanwijzingen van de coördinatoren op.

– Het is verplicht om de handen te ontsmetten bij binnenkomst in de kerk. Hoesten en niezen doen we in de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes (thuis na gebruik weggooien).

– Je ziet direct bij binnenkomst dat er een looproute is aangegeven op de grond met pijlen. Die moet je echt volgen. Bij het maken van de route en bij het plaatsen van de stoelen is heel goed gekeken naar het houden van voldoende afstand.

– Neem je jas – als je die bij je hebt – mee de kerk in.

– De collecte is via GIVT.

– Na de dienst geeft de coördinator aan hoe je het kerkgebouw mag verlaten. Wacht op instructies en ga niet zelf al lopen. Zo voorkom je onnodige opstoppingen bij de deur van de kerkzaal en in de hal.

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Ik zie jou
Kringmateriaal

Social Media

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452