Voorganger: ds. M. Tel

LITURGIE

Mededelingen, welkom.
Votum en zegengroet.
Muziek: 10.000 redenen.
Als wet: Galaten 5: 16-23
Muziek: nLB 841: 1 en 2, wat zijn de goede vruchten.
Gebed
Lezen doopsformulier 3. Gedeelte: Vader, Zoon en Geest en Doopgedachtenis.
Gebed
Muziek: Dooplied van Sela
Doop van Ties Boaz Horden.
Zegenlied: Sela, Opwekking 710
Oproep aan de gemeente
Uitreiking doopkaart
Kindermoment.
Bijbellezing: Markus 1:1
Markus 4: 24-32
Tekst: Markus 4: 26-29
Preek.
Muziek: Lauren Daigle, You say. (5) You say – Lauren Daigle (oktober 2020) – YouTube
Dankgebed doopformulier en voorbedegebed
Collecte
Muziek: Psalm 1: 1.2 Nieuwe Psalmberijming.
Zegen

 

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Ik zie jou
Kringmateriaal

Social Media

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452