Voorganger: ds. M. Tel

LITURGIE

Welkom en zegen
Lied: met open armen
Wetslezing: de Barmhartige Samaritaan, Lukas 10, 25-37
Gebed om ontferming.
Kindermoment
Kinderlied: Ik zag een kuikentje.
Bijbellezing: 1 Koningen20, 1-19
Tekst: 1 Petrus 2,9.10
Preek: Herberg 2: op verhaal komen
Lied: U die mij geschapen hebt
Voorbedegebed en collecte
Slotlied: PvN 121, waar komt mijn hulp vandaan
Zegen

 

 

 

 

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Sta op en schitter!
Kringmateriaal

Social Media

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452