Voorganger ds. D. Vonck

LITURGIE

Welkom
Zingen Opwekking 709
Verootmoediging
Psalmen voor nu 145
Gebed
Doop Formulier (PPT)
Doop Niek Stam
zingen: Ik zegen jou in Jezus naam
uitreiken doopkaart
Kindermoment+ stapellied
Lezing Spreuken 30:1-9
Matteüs 9:35-38
Preek
Psalmen voor nu 16
Gebed
Collecte
Gezang 160 Groot is Uw trouw O Heer
Zegen

 

Voorganger: ds K. Beiboer (Amersfoort-Hoogland)

LITURGIE

Welkom
Belijdenis van afhankelijkheid
Zegen
Liedboek 434,1.2.3.4.5.
Gebed

LUISTEREN NAAR GOD
Inleiding op preek
Lezen Ezechiël 47, 1-12 (BGT) vertaling.
Preek

SCHUILEN BIJ/GEVEN AAN GOD
Opwekking 642 (al mijn zonden, al mijn zorgen)
GEL.BEL
GEZ 158 (2x)
Dankgebed
Collecte
Opwekking 334 (Heer uw licht en liefde)

OPWEG GAAN MET GOD
Zegen
Lied456, 3 (amen ,amen, amen)

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Exodus – wie is God?
Kringmateriaal

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452