Voorganger: ds. M. Tel

LITURGIE

Liturgie bij preek over vreugde.

Welkom, mededelingen
Zingen vooraf: Psalm 122, 1
Votum en groet.
Zingen: Psalm 122, 2.3
Gebed om ontferming
Zingen: Vreugde, vreugde, louter vreugde.
Kindermoment.
Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Korte inleiding op preek en bijbellezing.
Lezen: Filippenzen 2, 12-18 en Filippenzen 4,4-7
Preek: Vreugde.
Zingen tijdens preek: Psalm 30, 5
Lezen tijdens preek: Johannes 16, 16-24
Zingen amenlied: Opwekking 242, Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer.
Wetslezing: Johannes 15, 1-14
Zingen: Psalm 119, 3
Gebed
Tijd voor collecte
Slotlied:, Gezang 82,GKB06, 3 en 4 Blaas de bazuin
Zegen

 

Voorganger: ds. M. Tel

LITURGIE

Welkom
Zingen/ Muziek Als alles duister is.
Gebed.
Lezen Nehemia 7, 72b – 8,12
Korte overdenking. Eindigend met Nehemia 8, 10.
Muziek/ zingen: Adoramus te, o Christe
Voorlezen Nehemia 8,10
Stilte Op de beamer: Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde die de HEER u schenkt uw kracht zijn.
Uitleidende muziek, overgaand in één of twee keer Ubi caritas.
Nogmaals voorlezen Nehemia 8, 10.
Zingen/Muziek Sela: Vreugde van mijn hart.
Opschrijven: korte gedachte.
Inzamelen gedachtes.
Gebed.
Woorden van zegen.
Zingen: bless the Lord my soul.