Voorganger: ds. K. Mewe (Spakenburg)

LITURGIE

Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Votum, groet en amen
Zingen: E & R 361 ‘breng dank aan de Eeuwige’
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing: Matteus25: 14 – 30
Zingen: LB 912: 1, 3, 5, 6 ‘neem mijn leven laat het, Heer’
Verkondiging
Amenlied:
Opwekking 580 ‘Jezus, Hij kwam om ons leven te geven’
Lezen van de leefregel: Romeinen 12: 1 – 8
Zingen: Psalm 19: 4 en 6 ‘de dienst van God de Heer’
Gebed
Collecte
Slotzang: Opw.710 Sela ‘zegen mij’
Zegen

 

 

 

Voorganger. ds. J. Groenleer (CGK-Leiden)

Liturgie

Zingen: Ps 68 : 7, 9
Schriftlezing: Jesaja 65 : 17-25
Zingen: Ps 33 : 4, 7, 8
Schiftlezing: Hebreeën 11 : 1-3, 8-16
Zingen: Gz 441 : 2, 8, 11
Tekst: Jesaja 65 : 17a
Zingen: Gz 288 : 1, 4, 8
Zingen: Ps 149 : 1
Zingen: Ps 149 : 3, 5

NB: Psalmen en Gezangen uit Liedboek vd Kerken 1973