Voorganger: br. J. Hoetmer

LITURGIE

Mededelingen
Stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen: Psalm 113:1,2 “Prijs, halleluja, prijs de Heer”
Inleiding op de Wet (Micha Zondag)
Lezen Matth: 5:17-48
Zingen: Opwekking 40 (canon): Zoek eerst het Koninkrijk van God
Gebed
Kindermoment
Tekst: Matth.5:48. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is
Preek (Matth. 5:48 Volmaakt zijn?!)
Zingen: Liedboek2013 912 : 1 t/m 6 Neem mijn leven, laat het Heer.
Gebed afsluiten met zingen
Zingen: E&R 231 “Onze Vader, de in de hemelen zijt”
Collecte
Zingen: Opw 136:1,2 “Abba, Vader u alleen”
Zegen

Voorganger : ds. H van Benthem

LITURGIE

Verwachting en groet
Zingen: Ps.80:1,2
Gebed
Zingen: Ps.80:10
Schriftlezing: Lucas 15:1-10
verkondiging
Zingen: NLB 896:1 t/m 7 (wie heeft zijn geld verloren)
Gebed
inzameling gaven
geloofsbelijdenis (ik lees het gedeelte over de Vader en de Zoon)
Zingen: GK 177:5 (‘k geloof in God, de heilige Geest..)
zegen