Voorganger: ds. G. Hagens

 

 

 

Voorganger: ds. M. Tel

Liturgie

lied: Als alle duister is, Taizé.
Aansteken paaskaars
Welkom en paasgroet: de Heer is waarlijk opgestaan!
Paasgroet van de jongeren met lied: Juich, want Jezus is Heer. Mark Los levert aan.
Dankgebed
Christus onze Heer verrees, opwekking 352
Lezen paasevangelie: Lukas 24, 1-8
Kindermoment: De steen is weg.
Kinderlied: Elly & Rikkert, De steen is weg
(Matt Maher, Because He lives (Amen) / lied van de week 19 april)
Lezen: Lukas 24, 28-44
Videofilm: vlog van achter de gesloten deuren.
Overdenking: Jezus komt binnen en brengt ons om de maaltijd bij elkaar.
Zingen: Glorie heeft een naam, sela
Mededelingen kerkenraad
Voorbedegebed
Collecte (Irene on mission)
Lied: Lev, God met ons.

Lezen: Gedeelte één zijn uit avondmaalsformulier 3.
Gebed en samen uitspreken Onze Vader.
Zingen: Jezus Overwinnaar
Avondmaalsviering.
Dankzegging
Zegen.
Slotlied: U zij de glorie, 3 coupletten

Paastaart en crosstalk.