Voorganger student Anton Broekema

LITURGIE

Inleiding
Votum van Sela ‘Onze hulp en onze verwachting’
Zingen: Opwekking 815 ‘Vul dit huis met uw glorie’;
Opwekking 420 ‘Geen andere naam dan de naam van Jezus’
Bidden
Zingen: Opwekking 557 ‘Laat u glorie zien’
Lezen: Deuteronomium 5:1-27 (Hardop meelezen of opzeggen: Deuteronomium 5:6-21)
Zingen: Opwekking 774 ‘Ik verlang naar Jezus’
Kindermoment
Zingen: Opwekking 599 ‘kom tot de vader’ (lied van de week triangel).
Lezen: 2 Korintiërs 3:7-13
Preek uit 2 Korintiërs 3:10 en 11
Zingen: Opwekking 623 ‘laat het huis gevuld zijn’
Danken en voorbede.
Collecte voor st. Uma: Missionair werk in Kanaleneiland
Zingen: Opwekking 638 ‘Wie is als Hij?’
Zegen

 

 

Voorganger: kand. G. Berrevoets

LITURGIE

Openbare geloofsbelijdenis van Bertine Norg, Dione van Veen, Jannemarie van Heukelum en Suzan Weerstand

Zingen: Opwekking 807 God van Licht
Votum en Groet
Zingen: Hillsong What a beautiful Name it is
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing Lukas 10:38-42
Overdenking Marta en Maria
Luisterlied Oceans (Lopen op het water) van Kim Hoelscher:
Het formulier en de vragen
Openbare belijdenis van het geloof (Ja-woord) door Bertine, Dione, Jannemarie en Suzan
Zingen: Matthijn Buwalda-Je draagt het niet alleen
Oproep aan de gemeente
Danken en bidden overgaand in:
Zingen: Opwekking 733 10 000 redenen tot dankbaarheid
Cadeaus
Collecte
De Geloofsbelijdenis door te zingen
Zingen: GK 161 HEER U bent mijn Leven
Zegen
Reprise: My Lighthouse en Feliciteren van het nieuwe belijdende leden