Introductie

Onze gemeente heeft de volgende missie/visie geformuleerd:
“Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de Bijbel.”

In seizoen 2015-2016 zijn we vooral aan de slag geweest met het derde element: “… geïnspireerd door de Bijbel”.
In seizoen 2016-2017 kijken we naar het tweede element: “… komen we in beweging…”.
Dit seizoen 2017-2018 gaat het over de verwondering: “Uit verwondering over onze redding…”.

Uit verwondering over onze redding – Alfa en Omega

‘Uit verwondering over onze redding’, dat is het hoofdthema voor komend seizoen.

Het verwonderen gaan we doen aan de hand van Genesis en Openbaringen. Daarom geven we het thema als naam: Alfa en Omega, het eerste en het laatste boek van de Bijbel. Het zijn woorden die de HEER voor zichzelf gebruikt in Openbaringen 1:18. Hij is niet alleen het Wezen dat het ooit eens allemaal in beweging zette, maar Hij is de God, die het ook zal voltooien.

God gaat mee in de geschiedenis van de mensheid. Zijn hele Woord is op die mensen, die Hij geschapen heeft, gericht. Hij daalt zelfs heel wat keren in de mensenwereld af. Op een gegeven moment gaat Hij zo diep dat Hij zelf de dood ondergaat, de straf op de zonde van de mensen. Maar, omdat Hij ook de Omega is, is Hij sterker dan de dood. Dat laat Hij zien door Zijn Zoon Jezus Christus, die aan de mensen gegeven is en ontvangen is door de Heilige Geest. Hij doet er alles aan om Zijn schepping te redden. Dat wordt zichtbaar wanneer Jezus Christus voor de tweede keer komt.

De grote vraag is: Wat doen Zijn woorden en daden met jou? Neem je het aan voor kennis? Of laat je jezelf erdoor raken, raak je verwonderd over Zijn persoonlijke aandacht en uitnodiging. De uitnodiging om gered te worden uit een wereld die in zonden gevallen is. De uitnodiging voor het Koninkrijk van God, voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We hopen dat dit thema met de bijhorende diensten, kringbesprekingen jullie zullen helpen te groeien in geloof en in verwondering voor de liefde van onze God en Vader, die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon. Het wonderlijke is dat we als gemeente met het evangelie van de redding ook onze medemensen mogen verwonderen. Hoe? Net als hoe Jezus Christus dat doet: in woorden en daden.

Hieronder het schema van de Bijbelgedeelten, die we verdeeld hebben over elf zondagen.

 • 03-09-2017: Startzondag: In den Beginne & Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – Genesis 1 en Openbaringen 21
 • 01-10-2017: De mensen in Eden – Genesis 2 en 3
 • 29-10-2017: Nieuwe bomen van het leven – Openbaringen 22
 • 26-11-2017: Kaïn en Abel – Genesis 4
 • 24-12-2017: De vrouw en de draak – Openbaringen 12
 • 07-01-2018: Abraham – Genesis 12
 • 04-02-2018: Israël en de volken – Openbaringen 7
 • 04-03-2018: De vloed en de boog – Genesis 6 en 9
 • 08-04-2018: Alfa en Omega – Openbaringen 1
 • 06-05-2018: Set en Enos – Genesis 4
 • 10-06-2018: Slotzondag: 1000 jaar heersen met Christus – Openbaringen 20

Het kringmateriaal zal tzt ook op de site te vinden zijn. Naast de themazondagen komen er extra diensten, cursussen over Genesis 1-12 en Openbaringen. Meer informatie hierover volgt.

03-09-2017: Startzondag: In den Beginne & Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – Genesis 1 en Openbaringen 21
preek ochtenddienst
– kringmateriaal

01-10-2017: De mensen in Eden – Genesis 2 en 3
preek ochtenddienst
kringmateriaal

29-1-2017: De levensboom – Openbaringen 22
preek ochtenddienst
kringmateriaal

03-12-2017: Kaïn en Abel – Genesis 4
preek middagdienst
kringmateriaal

24-12-2017: de vrouw en de draak – Openbaringen 12
– preek middagdienst
kringmateriaal

07-01-2018: Abram – Genesis 12
– preek middagdienst
kringmateriaal 

04-02-2018: Israël en de volken – Openbaringen 7
preek ochtenddienst
kringmateriaal 

04-03-2018: Noach en zijn dagen – Genesis 5/6
preek ochtenddienst
kringmateriaal

05-06-2018: Seth, Enos, en HEER – Genesis 4: 25,26

– kringmateriaal

Volgende themadiensten:

08-04-2018: Alfa en Omega – Openbaringen 1
06-05-2018: Set en Enos – Genesis 4
10-06-2018: Slotzondag: 1000 jaar heersen met Christus – Openbaringen 20

 

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Verwondering over onze redding
Kringmateriaal

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452