Introductie

Onze gemeente heeft de volgende missie/visie geformuleerd:
“Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de Bijbel.”

In seizoen 2015-2016 zijn we vooral aan de slag geweest met het derde element: “… geïnspireerd door de Bijbel”.
In seizoen 2016-2017 kijken we naar het tweede element: “… komen we in beweging…”.In seizoen 2017-2018 gaat het over de verwondering: “Uit verwondering over onze redding…”.
In seizoen 2018-2019 is het thema: “Exodus – Wie is God?”.
In seizoen 2019-2020 is het thema: “Sta op en schitter!”
In seizoen 2020/2021 is het thema: Ik zie Jou.

Ik zie Jou.

Uit het traject wat we de afgelopen anderhalf jaar als gemeente hebben gevolgd, was een steeds terugkerende oproep: Zie je mij? Zie je wel wat er allemaal al gebeurt, wat ik allemaal doe? Zie je mij, ook al ben ik geen lid van de kring? Zie je ons, als jongeren in de kerk? Zie je mij staan?

Ik zie jou. Eén ding is zeker: bij alle vragen of we elkaar wel zien, mogen we weten: Hij ziet ons. Ik zie jou, dat is een belangrijke boodschap in de bijbel, je mag je gezien weten door Hem. En natuurlijk mogen we elkaar dan vragen: maar zien wij Hem dan ook? Hoe kunnen we Hem beter leren zien? En als God naar ons omziet, is dat ook meteen weer een vraag naar mij: zie ik de ander wel? Zie ik mensen om mij heen (in de kerk en daarbuiten allebei) zoals mijn Vader mij ziet?

Ik zie J/jou. Dat mag ons antwoord zijn op het wonder dat God ons ziet: Ik zie U, Heer, wij zoeken U! En lieve broer en zus, medereiziger op weg naar God, ik zie jou! Daar gaan we mee aan de slag.

03-09-2017: Startzondag: In den Beginne & Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – Genesis 1 en Openbaringen 21
preek ochtenddienst
– kringmateriaal

01-10-2017: De mensen in Eden – Genesis 2 en 3
preek ochtenddienst
kringmateriaal

29-1-2017: De levensboom – Openbaringen 22
preek ochtenddienst
kringmateriaal

03-12-2017: Kaïn en Abel – Genesis 4
preek middagdienst
kringmateriaal

24-12-2017: de vrouw en de draak – Openbaringen 12
– preek middagdienst
kringmateriaal

07-01-2018: Abram – Genesis 12
– preek middagdienst
kringmateriaal 

04-02-2018: Israël en de volken – Openbaringen 7
preek ochtenddienst
kringmateriaal 

04-03-2018: Noach en zijn dagen – Genesis 5/6
preek ochtenddienst
kringmateriaal

05-06-2018: Seth, Enos, en HEER – Genesis 4: 25,26

– kringmateriaal

Volgende themadiensten:

08-04-2018: Alfa en Omega – Openbaringen 1
06-05-2018: Set en Enos – Genesis 4
10-06-2018: Slotzondag: 1000 jaar heersen met Christus – Openbaringen 20

09-09-2018: Startzondag: Genesis 50 – Jozefs dood
preek
kringmateriaal

30-09-2018: Exodus 2 – Geboorte van Mozes
kringmateriaal

Exodus 3 – Jahweh’s verschijning
preek
– kringmateriaal

02-12-2018: 1ste Advent Exodus 5 – God vs Farao
kringmateriaal

27-01-2019: Exodus 16
– kringmateriaal

08-09-2018: Startzondag: Sta op en schitter!
kringmateriaal

08-09-2018: Genesis 8 – Sta op en schitter! God geeft daarvoor de ruimte en de tijd.
– kringmateriaal

20-09-2020: Startzondag: Ik zie jou.
– Naluisteren kerkdienst

27-09-2020: De gemeente als Herberg
– Naluisteren kerkdienst
kringmateriaal

04-10-2020: Gemeente als Herberg: Thuis bij de Herbergier
– Naluisteren kerkdienst
kringmateriaal

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Ik zie jou
Kringmateriaal

Social Media

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452