Introductie

Onze gemeente heeft de volgende missie/visie geformuleerd:
“Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de Bijbel.”

In seizoen 2015-2016 zijn we vooral aan de slag geweest met het derde element: “… geïnspireerd door de Bijbel”.
In seizoen 2016-2017 kijken we naar het tweede element: “… komen we in beweging…”.In seizoen 2017-2018 gaat het over de verwondering: “Uit verwondering over onze redding…”.
In seizoen 2018-2019 is het thema: “Exodus – Wie is God?”.
In seizoen 2019-2020 is het thema: “Sta op en schitter!”
In seizoen 2020/2021 is het thema: Ik zie Jou.

In seizoen 2021/2022 is het thema: Verbondenheid

‘Verbondenheid.’

Twee jaren coronacrisis, meerdere lockdowns, het heeft in meer of mindere mate met ons allemaal iets gedaan. Ook met het gemeenteleven. Door alle maatregelen was het ineens een stuk moeilijker om ons met elkaar te verbinden. Om samen te komen, elkaar te ontmoeten. Het kan zo maar zijn dat onze verbondenheid daardoor een stuk losser is geworden.

En daarom is ons jaarthema dit jaar ‘verbondenheid.’ Want gemeente-zijn, Lichaam van Christus zijn, het staat of valt met verbondenheid. Met het je echt verbonden weten met God en met elkaar.

We zullen dit seizoen aan de slag gaan met vragen als: Hoe kunnen we groeien in die verbondenheid met God en met elkaar? Hoe kunnen we ons verbinden met onze omgeving, met de buurt waren we wonen en leven, met onze wijken? Hoe zijn we verbonden met de wereld waarin we leven? We zullen zien dat we bij al die vragen steeds weer mogen terugvallen op Jezus. Hij heeft voor ons de verbinding met God weer herstelt en daardoor kunnen wij ons nu echt verbinden met elkaar en met de wereld om ons heen. En delen van alles wat Hij aan ons geeft

03-09-2017: Startzondag: In den Beginne & Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – Genesis 1 en Openbaringen 21
preek ochtenddienst
– kringmateriaal

01-10-2017: De mensen in Eden – Genesis 2 en 3
preek ochtenddienst
kringmateriaal

29-1-2017: De levensboom – Openbaringen 22
preek ochtenddienst
kringmateriaal

03-12-2017: Kaïn en Abel – Genesis 4
preek middagdienst
kringmateriaal

24-12-2017: de vrouw en de draak – Openbaringen 12
– preek middagdienst
kringmateriaal

07-01-2018: Abram – Genesis 12
– preek middagdienst
kringmateriaal 

04-02-2018: Israël en de volken – Openbaringen 7
preek ochtenddienst
kringmateriaal 

04-03-2018: Noach en zijn dagen – Genesis 5/6
preek ochtenddienst
kringmateriaal

05-06-2018: Seth, Enos, en HEER – Genesis 4: 25,26

– kringmateriaal

Volgende themadiensten:

08-04-2018: Alfa en Omega – Openbaringen 1
06-05-2018: Set en Enos – Genesis 4
10-06-2018: Slotzondag: 1000 jaar heersen met Christus – Openbaringen 20

09-09-2018: Startzondag: Genesis 50 – Jozefs dood
preek
kringmateriaal

30-09-2018: Exodus 2 – Geboorte van Mozes
kringmateriaal

Exodus 3 – Jahweh’s verschijning
preek
– kringmateriaal

02-12-2018: 1ste Advent Exodus 5 – God vs Farao
kringmateriaal

27-01-2019: Exodus 16
– kringmateriaal

08-09-2018: Startzondag: Sta op en schitter!
kringmateriaal

08-09-2018: Genesis 8 – Sta op en schitter! God geeft daarvoor de ruimte en de tijd.
– kringmateriaal

20-09-2020: Startzondag: Ik zie jou.
– Naluisteren kerkdienst

27-09-2020: De gemeente als Herberg
– Naluisteren kerkdienst
kringmateriaal

04-10-2020: Gemeente als Herberg: Thuis bij de Herbergier
– Naluisteren kerkdienst
kringmateriaal

10-10-2021 Kolossenzen 3, 12-15: VERBONDEN
– kringmateriaal

27-02-2022 Exodus: Missionair gemeente zijn
– kringmateriaal