Introductie

Onze gemeente heeft de volgende missie/visie geformuleerd:
“Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de Bijbel.”

In seizoen 2015-2016 zijn we vooral aan de slag geweest met het derde element: “… geïnspireerd door de Bijbel”.
In seizoen 2016-2017 kijken we naar het tweede element: “… komen we in beweging…”.In seizoen 2017-2018 gaat het over de verwondering: “Uit verwondering over onze redding…”.
In seizoen 2018-2019 is het thema: “Exodus – Wie is God?”.
In seizoen 2019-2020 is het themal “Sta op en schitter!”

Sta op en schitter!

Dit kerkelijk jaar willen we als gemeente samen nadenken én ons oefenen om Jezus in ons dagelijkse
leven zichtbaar te maken. Afgelopen kerkelijk jaar zijn we samen ‘op pad’ geweest en hebben we
nagedacht over onze basis van gemeente-zijn. Omzien naar elkaar, erediensten die het hart raken,
jongeren in beweging brengen, de verbondenheid met andere christenen in Houten zoeken, de
gemeente als Herberg; allemaal paden die we bewandelen omdat we uit verwondering van onze
redding en geïnspireerd door de Bijbel in beweging willen zijn. Samen onderweg naar Jezus.

Jesaja 60
Jesaja 60 is een profetie waarin God Zijn geliefde volk aanspreekt. De context is niet gemakkelijk; ze
leven in een wereld die andere goden heeft, ze voelen zich ontheemd en losgetrokken van hun
historie, en vooral lijkt God ontzettend ver weg. Maar Jesaja spreekt namens God;
Ik ben dichtbij. Ik ben betrokken op jullie situatie. Jullie zijn Mijn volk. En Ik wil mijzelf bekend maken
dóór jullie heen.

Sta op….. besef wie je bent en waar je staat.
en schitter!
Want over (en door) jou schijnt de luister van de Heer.

Dit kringmateriaal wil je helpen om dit te doordenken, te doorleven en je te bemoedigen om Zijn licht
te reflecteren zodat veel meer mensen mogen gaan opstaan in Zijn schitterend licht.

Hieronder het preekschema van de themadiensten.

  • 08-09-2019: Startzondag: Sta op en schitter! (ds. Vonck)
  • 22-09-2019: Genesis 8: Sta op en schitter! God geeft daarvoor de ruimte en de tijd.

03-09-2017: Startzondag: In den Beginne & Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – Genesis 1 en Openbaringen 21
preek ochtenddienst
– kringmateriaal

01-10-2017: De mensen in Eden – Genesis 2 en 3
preek ochtenddienst
kringmateriaal

29-1-2017: De levensboom – Openbaringen 22
preek ochtenddienst
kringmateriaal

03-12-2017: Kaïn en Abel – Genesis 4
preek middagdienst
kringmateriaal

24-12-2017: de vrouw en de draak – Openbaringen 12
– preek middagdienst
kringmateriaal

07-01-2018: Abram – Genesis 12
– preek middagdienst
kringmateriaal 

04-02-2018: Israël en de volken – Openbaringen 7
preek ochtenddienst
kringmateriaal 

04-03-2018: Noach en zijn dagen – Genesis 5/6
preek ochtenddienst
kringmateriaal

05-06-2018: Seth, Enos, en HEER – Genesis 4: 25,26

– kringmateriaal

Volgende themadiensten:

08-04-2018: Alfa en Omega – Openbaringen 1
06-05-2018: Set en Enos – Genesis 4
10-06-2018: Slotzondag: 1000 jaar heersen met Christus – Openbaringen 20

09-09-2018: Startzondag: Genesis 50 – Jozefs dood
preek
kringmateriaal

30-09-2018: Exodus 2 – Geboorte van Mozes
kringmateriaal

Exodus 3 – Jahweh’s verschijning
preek
– kringmateriaal

02-12-2018: 1ste Advent Exodus 5 – God vs Farao
kringmateriaal

27-01-2019: Exodus 16
– kringmateriaal

08-09-2018: Startzondag: Sta op en schitter!
kringmateriaal

08-09-2018: Genesis 8 – Sta op en schitter! God geeft daarvoor de ruimte en de tijd.
– kringmateriaal

Onze Missie

Uit verwondering over onze redding, komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel.

Jaarthema

Sta op en schitter!
Kringmateriaal

Social Media

Het Kruispunt

Het Spoor 51
3994 AC Houten
info@gkvhouten.nl
tel. 030-6364452