Kerk zijn in Houten

Hoe willen wij kerk zijn in Houten? Als gemeente hebben we hierover nagedacht. We hebben het met elkaar omschreven als:

‘Uit verwondering over onze redding komen we in beweging, geïnspireerd door de Bijbel’ .

Over Gods grote liefde kunnen we ons alleen maar verwonderen. God heeft zijn zoon, Jezus, naar de aarde gestuurd om ons te redden en de wereld te vernieuwen. Dit besef geeft doel en richting aan ons leven. We willen dit delen met mensen om ons heen.

Leven met God doe je iedere dag, niet alleen op zondag. We willen God steeds beter leren kennen. Daarom lezen en leren we uit de Bijbel, thuis en in de kerk. Bidden neemt een belangrijke plaats in. Je leven voorleggen aan God en Hem danken, we doen het persoonlijk maar ook samen met anderen, als gezin of tijdens een kerkdienst. Onze gaven en talenten zetten we in voor elkaar. Samen genieten we ook van de mooie momenten die God geeft. En we zijn er voor elkaar wanneer het leven moeilijk is of tegenzit en helpen een ander graag.
Het grote nieuws dat God van ons houdt kunnen we niet voor ons houden. We willen dit wonder van Gods liefde delen met elkaar en de mensen om ons heen. Dit proberen we in ons persoonlijk leven te laten zien, maar ook als gemeenschap, bijvoorbeeld in de activiteiten die we organiseren en de initiatieven die wij steunen.
Vanuit welke basis leven wij als gemeente?

Kort samengevat kom je uit bij deze kernwaarden:

In ons geloof en leven

  • staat God centraal
  • willen we Jezus navolgen
  • blijven we bijbelgetrouw.

Daarom zijn we als kerk in Houten

  • betrokken en eigentijds
  • gastvrij en divers.
Ieder jaar staat een thema centraal. Zowel in kerkdiensten als tijdens kringavonden wordt dit onderwerp verder uitgewerkt. Het actuele jaarthema vind je hier.